Արցախը մեր անմիջական օժանդակութեան պէտք ունի: Մասնակցեցէ՛ք Արցախի ի նպաստ դրամահաւաքին: