Լիբանանը հիմա մեր նիւթական աջակցութեան կարիքը ունի․ աւելի քան երբեւէ։ Կացութիւնը աղէտալի է։
Արդէն բարդ իրավիճակը ծայրայեղ դարձած է 4 օգոստոս 2020-ին տեղի ունեցած պայթումներուն հետեւանքով։
Համազգայինը կը միանայ Լիբանանին աջակցող միութիւններու շարքերուն եւ օգնութեան ձեռք կը մեկնէ լիբանանցիներուն։
Հանգանականութիւնները կեդրոնացուած են․ համակարգողը Ֆրանսայի Կապոյտ խաչն է։
Ձեր նուիրատուութիւնները ընելու համար՝ https://croixbleue-france.com/don/