Համազգային Հօ տը Սէնը եւ Նոր Սերունդը Ձեզ կը հրաւիրեն ընթերցանութեան խմբակի մը ստեղծման, Փարիզի Հայ մշակոյթի տունը, կիրակի 29 փետրուարին, ժամը 2-ին: Միասին ծանօթանա՛նք հայ գրականութեան:
Խօսակցութիւնները հայերէնով եւ ֆրանսերէնով պիտի ըլլան:
Կարելի է Զումի միջոցով մասնակցիլ հանդիպումին: Յաւելեալ տեղեկութիւններ ունենալու համար հեռաձայնեցէք  06 31 08 89 07 թիւին: