Հայաստանի երիտասարդ արուեստավարժներու նուագահանդէս

22 սեպտեմբեր 2019-ին, կէսօրէն ետք ժամը 5-ին, Հայաստանի երիտասարդ արուեստավարժները բացառիկ նուագահանդէս մը պիտի ներկայացնեն։ Ձեզ կը սպասե՛նք մեր դպրոցը։

Մուտքը՝ ձրի։