8 դեկտեմբերին, ժամը 16:00-ին, հեքիաթի ժամ մը կը կազմակերպենք 3-էն 7տարեկան պզտիկներու համար, Արմեն’Լիվր գիրքի ցուցահանդէսին ընթացքին, Իսի լէ Մուլինոյի Համազգային-Թարգմանչաց վարժարանէն ներս:

Ձեզի կը սպասե՛նք: