Բռնի ուժով տեղահանուած եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններու մէջ ապաստանած արցախցի մանուկներուն օժանդակելու համար Համազգայինը արդէն իսկ սկսած է հետեւեալ աշխատանքներուն իրագործումին.

  1. Հոգեբանական աջակցութիւն արցախցի մանուկներուն` մասնագէտ հոգեբաններու հետ հանդիպումներով։
  2. Սերտողութիւն դպրոցի ժամերէն ետք։
  3. Արուեստի խմբակներու կազմութիւն` մանուկներուն առօրեան բարելաւելու եւ անոնց օգտաշատ ժամանց ապահովելու համար։
  4. Անհրաժեշտ պիտոյքներու, խաղալիքներու եւ գիրքերու ապահովում,
  5. Արցախի բարբառի պահպանում` կազմելով Արցախի թատերական խումբ, որ Արցախի Տիկնիկային թատրոնին հետ գործակցաբար պիտի շրջի արցախցի մանուկները պատսպարած շրջաններուն մէջ։
  6. Երեւանի մէջ զանազան թանգարաններու հետ միացեալ մշակութային ծրագիրներու իրականացում։

Ձեր նիւթական օժանդակութիւնը կրնաք բերել այս ծրագիրներուն իրականացումին:

Ձեր նուիրատուութիւնը Ձեր տուրքերէն կը նուազեցուի 66%-ով։ CERFA ստացագիրները կը տրամադրէ Համազգային Հօ տը Սենը (Իսի լէ Մուլինօ)։

 

Ներբեռնել նուիրատուութեան թղթիկը