Արմեն’Լիվր գիրքի ցուցահանդէսը տեղի պիտի ունենայ 7 եւ 8 դեկտեմբերին Համազգային֊Թարգմանչաց վարժարանին մէջ, ժամը 11֊էն 19։
Հեքիաթի ժամ կիրակի ժանը 16-ին:
Ձեզի կը սպասե՜նք։