Արմեն’Լիվր գիրքի ցուցահանդէսը տեղի պիտի ունենայ 11 եւ 12 դեկտեմբերին, ժամը 11֊էն 19, Համազգային֊Թարգմանչաց վարժարանին մէջ։ Եկէք ծանօթացէք մանուկներու եւ չափահասներու գիրքերու լայն տեսականիի մը:
Ձեզի կը սպասե՜նք։